';
Zdaleka viditelný vrch klenbovitého tvaru - Kraví hora (původně Kamenná h.) - patří k nezaměnitelným dominantám Novohradských hor. Na jejím 953 metrů vysokém vrcholu nalezneme skalní hradby, množství izolovaných skal a známý bizarní granodioritový útvar "Napoleonovu hlavu", 10 m vysokou. Dříve dobytkem vypásané (odtud změna názvu na "Kraví horu", německy "Kühberg") kamenné moře dnes náletem zarůstá. Železná vojenská hláska těsně pod vrcholem byla v roce 2001 přestavěna na telekomunikační věž a současně rozhlednu, přidáním podpěr a točitého schodiště. Z její výšky 32 metrů můžeme za dobrého počasí spatřit nejen jihočeskou pánev, ale i Alpy. Rozhledna je volně přístupná po celý rok. Výchozím bodem bývá nejčastěji Hojná Voda (dobrá možnost parkování), odtud po zelené nebo červené. Poněkud delší variantou je přístup z Dobré Vody.
Pro sekci tipy na výlet byly použity materiály z webu novohradky.info