';

Tvrz Žumberk


Tvrz Žumberk

 
Ves, patří k nejstarším v oblasti novohradska, zmiňovaná již ve 13. století. Jedna ze tří dochovalých opevněných vesnic v Evropě. Opevnění, pravděpodobně z let 1612 - 18, se šesti válcovými baštami chránilo celou ves a poplužní dvůr. Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele uváděn již v roce 1332. Postaven na návsi a již svým exteriérem je velmi zajímavý, je totiž navržen podle vzoru pražské Betlémské kaple. V letech 1370 - 1412 zaklenut presbytář, který však byl, jako celý kostel, v roce 1423 zničen husity. Znovu obnoven v roce 1455 jako síňové čtyřlodí na čtvercovém půdorysu. Gotická tvrz z 15. století, v 17. století přestavěna způsobem blízkým italské venkovské hradní architektuře. Byla postupně v rukou různých majitelů, od roku 1618 se stala majetkem novohradského panství. Dále upravována v 19. stol. a 70. letech 20. století. Znovuobnobven a napuštěn byl i rybník pod ní. Dnes je tvrz ve velmi dobrém stavu a nabízí muzejní expozici lidového malovaného nábytku.
Pro sekci tipy na výlet byly použity materiály z webu novohradky.info