';

Pohořský rybník


Pohorský rybník

 
Jedna z vodních nádrží, takzvaných klauz, budovaných pro usnadnění plavby dřeva po řekách Černé a Malši a Pohořském potoku. To byly údajně jedny z nejmenších toků v Evropě upravených a využívaných k plavbě dřeva. Pohořský rybník (též nádrž Jiřice) byl vybudován v polovině 18. století na stejnojmenném potoce. První dochovalý zápis o voroplavbě z oblasti novohradských lesů pochází však až z roku 1783. Vlastní obec Pohoří vznikala okolo silnice do rakouského Freistadtu od roku 1758 a rychle se rozrůstala. Roku 1890 mělo celkem 186 domů. Rok 1946 však pro něj znamenal odsun německy mluvících obyvatel a bourání domů. Po roce 1955 vylidňování pokračovalo až k úplnému zániku. Dnes dochází k jeho znovuoživení, především pro rekreační účely. Rybník s oblibou využívají kolemjedoucí cyklisté a kolemjdoucí turisté k osvěžujícímu koupání v rašelinou zbarvené vodě.
Pro sekci tipy na výlet byly použity materiály z webu novohradky.info