';

Hrad Nové Hrady

Na ostrohu nad řekou Stropnicí, na místě staršího hradiště, staví roku 1279 Ojíř z rodu Vítkovců strážní hrad v dnešních Nových Hradech. Získává tak kontrolu nad významnou vitorazskou stezkou z Čech do Rakouska. Ta totiž prochází přímo průchozím hradem a umožňuje tím nejen lepší ochranu hranic, ale i výběr mýt. Hrad postupně patřil pánům z Landštejna, Rožmberkům (dobyt a vypálen husity), Švamberkům a od roku 1620 Buquoyům. Původně gotické sídlo obehnané hlubokým suchým příkopem bylo po požárech několikrát upravováno a nakonec i barokně rozšířeno. Po roce 1810 hrad ztratil svůj význam a jeho majitelé se přestěhovali do nově postaveného zámku v Nových Hradech. Po roce 1945 byl využíván Státními statky a lesy. Rozsáhlá rekonstrukce této Národní kulturní památky byla dokončena v roce 2000. Součástí 45 minutové prohlídky po trase 1 je návštěva rozsáhlých gotických interiérů, obrazová galerie rodu Buquoyů (akvarely zachycující krajinu novohradska v 19. století) a několik exponátů hyalitového skla. Druhá, 30 minutová trasa, provází bytem panského úředníka.
Pro sekci tipy na výlet byly použity materiály z webu novohradky.info